Kategorie
wnętrza biurowe

Czym jest “hot desk” i czy warto zaimplementować go w biurze?

Idea “hot deskingu” w biurach pojawiła się już w latach 80. XX wieku. Tzw. “gorące biurko”, to nic innego, jak dzielone stanowisko pracy nieprzypisane do konkretnego pracownika. W dobie rosnących cen za wynajem powierzchni i liczby pracowników biurowych, jak również rozwoju technologii mobilnych, idea “hotdesking’u” jest powszechnie stosowana.

Jak działa “hot desk”?

Pracownik, wchodząc do pracy, wybiera sobie stanowisko, przy którym chce pracować. Jest to istotne przy zmieniających się składach zespołów współpracujących ze sobą. Biuro jest pozbawione wszystkich “ozdobników” pracownika. Po zakończeniu pracy pracownik zabiera wszystkie swoje rzeczy. Pozwala to utrzymać higienę w biurze. Nie wszystkie oczywiście działy są przygotowane na tego typu pracę i implementowanie ich może mieć problem prawny (np. związany z RODO, tajemnicą firmy). 

Dlaczego warto?

Optymalizacja kosztów wynajmu powierzchni jest kluczowym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem tego typu rozwiązania. Badania pokazują, że nawet 40% biurek jest w ciągu dnia pusta. Pracownicy są na spotkaniach, na zwolenianach, na urlopach, w delegacji, pracują w home office. Przy klasycznym podejściu do stanowiska pracy, wynajmujemy nieużywaną powierzchnię. 

Implementacja takiego rozwiązania wymaga oswojenia pracowników z nową formą. O tyle młodsze pokolenia nie mają z nią problemu, o tyle starsze już tak. Warto zadbać tutaj o szkolenie w zakresie sposobu pracy, zachowania higieny biurka oraz o ergonomię stanowiska.“Hot deski”  wygodniej wprowadzać, kiedy pracownicy pracują na laptopach. Stanowisko powinno być wyposażone w meble, które możemy dostosować do własnych gabarytów. Biurka podnoszone elektrycznie oraz mechanizmy samo ważące w fotelach, które nie wymagają dostosowania dużej ilości pokręteł, ułatwią codzienne czynności, które będą dodatkowo narzucone pracownikowi. 

Wprowadzenie jednak takiego systemu pracy do typowego biura open space będzie rodziło frustrację pracowników. Ergonomia pracy wymaga od projektu biura znacznie bardziej zaawansowanej formy, która jest atrakcyjna dla pracownika. “Hot deski” warto wprowadzać w biurach strefowych lub przy projektowaniu biura zgodnie z ideą Activity based working. Należy pamiętać, że taka zmiana dla pracowników może być trudna, dlatego warto zadbać o szkolenia, uświadomienie, a przede wszystkim ergonomię i akustykę podczas pracy. Zmniejszenie kosztów jednak może mięć korzystny wpływ na funkcjonowanie i wyposażenie firmy.

Linki zewnętrzne:
wikipedia,
regus,
Open-space i hot desk, wady i zalety.

Zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty na projekty biur.

źródło zdjęcia: unsplash

Kategorie
wnętrza biurowe

Jakie korzyści dla pracownika ma “hot desking”?

Idea “hot deskingu” oraz ABW (Activity Based Working), czyli tzw. współdzielenie biurek oraz praca w różnych formach przestrzeni niesie ze sobą bardzo dużo korzyści finansowych dla pracodawców. Mniejsze biura oznaczają mniejsze koszty wynajmu. Przed podjęciem decyzji o kształcie projektu biura pracodawcy zadają sobie pytanie: jak przekonać pracownika. Czemu praca w swoim “kącie” nie jest dla niego konieczna i nieposiadanie prywatnej strefy w biurze ma wiele korzyści.

Kategorie
wnętrza biurowe

Czy pracownicy powinni mieć wpływ na projekt nowego biura?

Podczas projektowania biura część firm decyduje się na udział pracowników w tym zakresie, tak aby zwiększyć zaangażowanie w życie firmy. Decyzja, czy dopuszczać pracowników do procesu projektowego, powinna być przemyślana. O ile zwiększa się wtedy zaufanie do nadchodzących zmian, o tyle może zwolnić sam proces i generować konflikty wewnętrzne.

Kategorie
wnętrza biurowe

Co to jest fit-out i program funkcjonalny? Dlaczego warto go sporządzić w wariantach?

Fit-out to usługa polegająca na dostosowaniu powierzchni biurowej do potrzeb najemcy od wykonania rzutu funkcjonalnego do implementacji wszystkich instalacji.

Kategorie
dom jednorodzinny

Co każdy inwestor powinien wiedzieć o projekcie domu?

Wybór, decyzje, realizacja – to trzy główne i najtrudniejsze aspekty projektu domu jednorodzinnego. Decydując się na budowę domu, musimy liczyć się z kilkoma wyzwaniami. Warto sobie przygotować niewielki harmonogram prac.

Kategorie
dom jednorodzinny

Co muszę załatwić przed rozpoczęciem prac budowlanych?

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy

Podczas wyboru działki warto sprawdzić, czy posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni wykonać wniosek o uzyskanie warunków zabudowy.\

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest możliwe tylko wtedy, kiedy projekt będzie spełniał warunki zagospodarowania przestrzennego. W skrócie miejscowe plany wykonywane są po to, aby urbanistyka miasta lub wsi była uporządkowana. Niestety nie są uchwalone dla całego obszaru, przeznaczonego na budowę. Proces pokrywania terenu takimi planami trwa od lat i nadal nie jest ukończony. Jeżeli działka budowlana, na której planujesz budowę domu, znajduje się na terenie objętym planem, jest to duże ułatwienie. Takie przypadki jednak nie są zbyt częste, dlatego też, aby otrzymać pozwolenie na budowę, należy wykonać projekt zgodnie z warunkami zabudowy, o które wnioskujemy w Urzędzie Miasta. Mamy zatem dwie możliwości.
Czym się różni miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od decyzji o warunkach zabudowy.

2. Mapa geodezyjna do celów projektowych

Mapę geodezyjną do celów projektowych można załatwiać symultanicznie z pozostałymi procedurami. Mapę geodezyjną do celów projektowych sporządza zatrudniony przez inwestora bądź architekta geodeta, który w ciągu około miesiąca sporządzi mapę i zgłosi ją do weryfikacji do odpowiedniej jednostki administracyjnej. 

CZAS
Czas pracy geodety powinien trwać około miesiąca.

3. Ekspertyza warunków geotechnicznych

Ekspertyza geotechniczna jest niezbędna do dobrania prawidłowego fundamentowania budynku przez konstruktora. Zły dobór może prowadzić do podmakania, a nawet do osuwania części budynku i spękań. Dokumentację tę wykonują geolodzy. Koszta ekspertyzy zleżą czy fundamentowanie będzie przygotowywane dla budynku podpiwniczonego czy niepodpiwniczonego czyli od głębokości odwiertów. Standardowa głębokość odwiertów to 5m (budynek z piwnicą) i 3m (budynek bez piwnicy).

CZAS
Badania trwają około 1-3 h; dokumentacja około 1-2 tygodnie. Nie jest to procedura urzędowa, dlatego czas trwania zależy od terminów firmy wykonującej.

4. Warunki techniczne przyłączy

W trakcie załatwiania ekspertyzy geotechnicznej i mapy warto zabrać się za podpisywanie umów z przyszłymi gestorami sieci doprowadzającymi media do naszej działki. Chodzi tu głównie o prąd, wodę, kanalizację i ewentualnie gaz lub ciepło systemowe. Przygotowanie projektu przyłącza przygotowywanego przez instalatorów również trochę trwa. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączy wymaga najczęściej dołączenia mapy zasadniczej oraz dowodu wpłaty odpowiedniej kwoty (wymagane załączniki zależą od gestorów). Najlepiej zapoznać się z informacjami na stronach internetowych gestorów lub bezpośrednio w placówkach.

CZAS
Czas realizacji wydania warunków technicznych wynosi zazwyczaj około 14 dni, dla wodociągów około 30.

Uwaga:
We wniosku do wydania warunków technicznych przyłącza, np. elektrycznego, należy podać, jakie jest zapotrzebowanie przyszłego odbiorcy. Należy pamiętać, że prąd, jak również i wodę potrzebujemy na budowie, dlatego we wnioskach o wydanie warunków technicznych należy ująć zapotrzebowanie w trakcie wykonywania prac budowlanych oraz w późniejszym użytkowaniu budynku. Bez prądu i wody nie ruszymy z budową.

5. Decyzja o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej

Jeżeli na mapie nie mamy zaznaczonego zjazdu z istniejącej drogi publicznej na naszą działkę, należy zwrócić się z wnioskiem o zlokalizowanie takiego zjazdu do zarządcy drogi. Najlepiej zasugerować we wniosku planowany zjazd wrysowany zgodnie z przepisami. Może to wykonać architekt wykonując projekt zagospodarowania działki i przewidując odpowiednie miejsce na zjazd. Wniosek sporządzić może właściciel nieruchomości lub pełnomocnik. W zależności od rodzaju drogi zarządcami mogą być:

 • prezydent, burmistrz, wójt – dla drogi gminnej,
 • zarząd powiatu – dla drogi powiatowej,
 • zarząd województwa – dla drogi wojewódzkiej,
 • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – dla drogi krajowej,
 • drogami w obrębie miast na prawach powiatu zarządcą jest prezydent miasta.

Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej powinien zawierać:

 • orientacyjną mapę z zaznaczoną inwestycją,
 • szczegółowy plan wraz ze wskazaną propozycją lokalizacji zjazdu,
 • wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania lub decyzję o warunkach zabudowy dla działki,
 • kopię dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości.

CZAS
Czas wydania decyzji wynosi około miesiąca.

Uwaga:
Pozwolenie na wykonanie zjazdu można włączyć do pozwolenia na budowę domu.

6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie będzie potrzebne w trakcie składania wniosku o pozwolenie na budowę. W oświadczeniu należy wypisać wszystkich właścicieli gruntu i ewentualnego pełnomocnika, jak również wskazać (nie dołączać) dokument potwierdzający, że posiadamy prawo do budowy domu na tym terenie (np. numer odpisu z księgi wieczystej lub numer aktu notarialnego). Wzory oświadczenia można znaleźć na stronach urzędowych.

Kategorie
dom jednorodzinny

Czym różni się miejscowy plan zagospodarowania od decyzji o warunkach zabudowy?

Projekt architektoniczno – budowlany oraz zagospodarowanie przestrzenne wymaga zgodności z wytycznymi. Takie wytyczne zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli działka nie jest nim objęta, można wnioskować o decyzję o warunkach zabudowy. Poniżej przedstawiamy charakterystykę obu dokumentów.

Kategorie
wnętrza prywatne

Czy mogę wykonać zmiany deweloperskie w mieszkaniu?

Kupujesz nowe mieszkanie z odbiorem za kilka miesięcy. Lokalizacja jest idealna – blisko do pracy, dużo zieleni wokół, wszelkie udogodnienia w niedalekiej odległości od budynku: sklepy, przystanki, szkoły, place zabaw. Niestety mieszkania na sprzedaż nie są dla Ciebie satysfakcjonujące. Pragniesz dużej otwartej przestrzeni, minimum korytarzy. Czy jest możliwe, żeby deweloper inaczej ustawił ściany, część instalacji tak, aby nie tracić pieniędzy na dodatkowe przeróbki i stres związany z dodatkowymi pracami budowlanymi?

Kategorie
wnętrza prywatne

Czy mogę zrezygnować z wizualizacji dla niższej ceny?

Tak, przedstawienie projektu może być wykonane bez wizualizacji w postaci:

 • cieniowanych widoków ścian wykonanych dwuwymiarowo, pozwalających uzyskać poglądowy obraz wyglądu danego fragmentu pomieszczenia; dzięki temu jesteśmy w stanie zobrazować kubaturę pomieszczeń i poglądowe rozwiązania wizualne;
 • trójwymiarowych widoków z modelu, przedstawiających kolorystykę oraz układ wnętrza;
 • Fotorealistycznych wizualizacji, które pozwolą na zobaczenie projektu w najbardziej obrazowy sposób; jest to zwykle najbardziej wystarczające rozwiązanie;
 • fotorealistycznych wizualizacji 360 stopni, które maksymalnie odzwierciedlają efekt po realizacji projektu. Klient otrzymuje od nas w cenie specjalne okulary VR. Po wyświetleniu na telefonie za pomocą aplikacji możesz zobaczyć pomieszczenie dookoła siebie. To najdroższa opcja ale zdecydowanie najskuteczniejsza;

Powyżej przedstawiliśmy rozwiązania od najbardziej ekonomicznych do najdroższych i najdokładniejszych. Dodatkowo w trakcie rozmów doradzamy, które z pomieszczeń warto zrobić tylko na postawie widoków ze ścian, a które warto zobaczyć w trójwymiarze.

Przykłady przestawienia znajdują się pod linkami: cieniowane widoki ścian, trójwymiarowy widok z modelu, fotorealistyczne wizualizacje.

Kategorie
wnętrza prywatne

Czy mogę zmienić grzejniki w mieszkaniu?

Po otrzymaniu kluczy do mieszkania prócz szarych ścian tynku, wylewki i świeżo wstawionych okien naszym oczom ukazują się one: białe klasyczne grzejniki. Niekiedy da się je ukryć, zasłaniając komodami. Zakrywane, nie spełniają swojej funkcji. Co zatem z nimi zrobić? Czy da się je wymienić na lepsze, ładniejsze?

Tak. Należy jednak pamiętać o prawidłowym jego dobraniu. Wymiany grzejnika najlepiej wykonać poza okresem grzewczym.

Aby prawidłowo dobrać odpowiednie grzejniki należy znać kilka paramentów. Na pewno można je znaleźć w projekcie instalacji lub, w przypadku mieszkań, u zarządcy budynku. Są to:

 • wymagana minimalna moc grzejnika przyjęta dla danej wymaganej temperatury pomieszczenia,
 • wymagana temperatura pomieszczenia (dla pokoi to 20 stopni, dla łazienek 24 stopnie),
 • temperatura zasilania i powrotu przyjęta w instalacji grzewczej.

Wymagana moc grzewcza w projekcie oraz podawana przez producentów grzejników jest przyjęta w środowisku normowym 75/65/20 (oznaczających odpowiednio temperaturę zasilania, powrotu i temperaturę pomieszczenia). Instalacje mają zazwyczaj inne powyższe parametry. Dlatego w karcie technicznej wybranego przez nas grzejnika należy odszukać tabelę z przybliżonymi współczynnikami korekcyjnymi. Na jej podstawie dobrać odpowiedni współczynnik. Wymaganą moc grzejnika dla pomieszczenia należy przemnożyć (lub podzielić w przypadku odwrotności) i według wyniku dobrać odpowiedni grzejnik.

Pamiętaj: odpowiedni dobór grzejnika pozwoli:

 • na prawidłowe ogrzanie pomieszczenia i osiągnięcie wymaganej temperatury,
 • na uniknięcie przeprojektowania grzejnika i zajmowania niepotrzebnie miejsca w pomieszczeniu (chyba, że dekoracyjnie przewiduje się grzejnik o konkretnych wymiarach).

Dodatkowa informacja: do cen grzejników należy doliczyć jeszcze koszta zestawów zaworowych oraz barwienia (w przypadku grzejników innych niż białe).

Jeśli zajdzie taka konieczność, architekt bezproblemowo powinien znaleźć odpowiedni grzejnik zgodny z parametrami. Mimo tego warto zdobyć od dewelopera informacje odnoście temperatury zasilania i powrotu. W przeciwnym wypadku obliczenia będą opierać się głównie na kubaturze pomieszczeń. W przypadku zastanowienia odnośnie kosztów projektu architektonicznego, warto sprawdzić te informacje w poprzednim artykule.

Popularni producenci grzejników to purmo, instal projekt, czy terma. Warto na początku rozejrzeć się za możliwościami – nie zawsze grzejnik musi posiadać widoczne żebra. Czasem może być całkiem ładnym elementem wyróżniającym we wnętrzu domu jednorodzinnego.