poznaj nas

Wspólne konsultacje, nowe pomysły, stały rozwój, Twój zespół projektowy.

architekt

Anka Topolska

Miłośniczka betonowych ścian (update: już nie) i czystych rozwiązań. Miłośniczka porządku, również w folderach. Żagle i narty dodają jej skrzydeł. Dużą uwagę przywiązuje do detali. Jej motto: „nie wybieram się czołgiem po bułeczki”. Dominik

architekt

Dominik Kolenda

Lubi poznawać. Ludzie wokoło go inspirują i motywują do działania. Uważa, że stagnacja jest nudna, a dzień nie może zakończyć się bez kreatywnego myślenia. Z tego powodu współtworzy markę ZONA. Anka

Daria Gordon - Gorączkowska

Magdalena
Obsadna

Paweł
Janiak

Karolina
Chwilczyńska

Współpracowaliśmy z: Jędrzej Przysiuda 2018-2019 | Dominika Ufnal 2018 | Marta Szkudlarek 2017-2018 | Paulina Wieczorek 2016 | Magdalena Sawicka 2016

Możemy pochwalić się

W biurze homeofhouses.com w ramach umowy o pracę:
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu:

  • Zakres projektu: rozbudowa, przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku leżącego w strefie ochrony konserwatorskiej
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Wspólne przygotowanie oferty przetargowej – wygrana
   • Projekt koncepcyjny
   • Projekt budowlany
   • Projekt wykonawczy wraz z koordynacją międzybranżową
   • Projekt wnętrz
   • Program funkcjonalny budynku
 • Urząd Miejski w Opolu
  • Zakres projektu: przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku leżącego w strefie ochrony konserwatorskiej
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Wspólne przygotowanie oferty przetargowej – wygrana
   • Projekt koncepcyjny
   • Projekt budowlany
   • Projekt wykonawczy wraz z koordynacją międzybranżową
   • Projekt wnętrz
   • Program funkcjonalny budynku
 • Elektrociepłownia Wschód w Łodzi
  • Zakres projektu: Przebudowa, rozbudowa istniejących budynków elektrociepłowni w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt wnętrz dla pomieszczeń akustycznych przy stałej współpracy z pracownią akustyczną
 • Budynek Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • Zakres projektu: wykonanie nowego gmachu dla wydziału
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt koncepcyjny budynku
   • Program funkcjonalno – użytkowy obiektu
 • Budynek mieszkaniowy wielorodzinny, na terenach dawnego Tonsilu we Wrześni
  • Zakres projektu: wykonanie nowego zespołu budynków
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt budowlano – wykonawczy
 • Budynek parku technologicznego w Łodzi
  • Zakres projektu: adaptacja istniejącego budynku an potrzeby funkcjonowania parku technologicznego
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt koncepcyjny
   • Projekt budowlany
 • Budynek Parku technologicznego
  • Zakres projektu: przygotowanie obiektu uniwersalnego dla funkcjonowania parku technologicznego
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt koncepcyjny
 • Zespół budynków mieszkaniowych wielorodzinnych Zielone Tarasy
  • Zakres projektu: przygotowanie zespołu budynków
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt koncepcyjny
 • Zespół budynków TBS w Gliwicach
  • Zakres projektu: wykonanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt koncepcyjny
 • Zespół budynków mieszkaniowych wielorodzinnych Stara Pralnia Toruń
  • Zakres projektu: adaptacja starej pralni garnizonowej (tereny ochorny konserwatorskiej) na potrzeby loftowego budynku mieszkaniowego wielorodzinnego, rozbudowa, nadbudowa obiektu
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt koncepcyjny
   • Projekt budowlano-wykonawczy
 • Budynek wydziału historycznego UAM Poznań
  • Zakres projektu: nowy gmach wydziału na terenie Morasko, konkurs
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt koncepcyjny
 • Budynek ASP Gdańsk
  • Zakres projektu: adaptacja istniejącego obiektu pod ochroną konserwatorską na potrzeby ASP, konkurs
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt koncepcyjny wnętrz
 • Budynek Citroen w Swarzędzu
  • Zakres projektu: rozbudowa istniejącego obiektu
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt budowlany
 • Budynek Ambasady RP w Berlinie
  • Zakres projektu: adaptacja istniejącego budynku oraz jest rozbudowa na potrzeby Ambasady RP w Berlinie, konkurs
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt koncepcyjny
 • Budynek Wydziału Biotechnologii Politechniki Gdańskiej
  • Zakres projektu: wykonanie nowego gmachu wydziału, przetarg
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt koncepcyjny
 • Budynek biurowy Schindler w Warszawie, konkurs
  • Zakres projektu: wykonanie budynku na potrzeby biurowe dla Schindler Polska
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt koncepcyjny
 • Zespół budynków mieszkaniowych wielorodzinnych w Bydgoszczy
  • Zakres projektu: zagospodarowanie terenu, wykonanie zespołu budynków
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt koncepcyjny
 • Budynek mieszkaniowy wielorodzinny w Świnoujściu
  • Zakres projektu: wykonanie budynku mieszkaniowego
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt koncepcyjny
 • Budynek Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej
  • Zakres projektu: adaptacja, przebudowa, rozbudowa obiektu na nowe potrzeby Politechniki Gdańskiej, przetarg
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt koncepcyjny wnętrz
 • Budynek showroomu dla firmy Kaczkan
  • Zakres projektu: rozbudowa zespołu budynków o showroom
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt koncepcyjny
   • Projekt budowlano-wykonawczy
 • Budynek jednorodzinny w Toruniu, projekt koncepcyjny
 • Budynek jednorodzinny pod Toruniem, projekt koncepcyjny
 • Budynek jednorodzinny pod Poznaniem, projekt koncepcyjny
W biurze frontarchitects.pl
 • Budynek Arsenału Poznań
  • Zakres projektu: przebudowa, rozbudowa,a adaptacja budynku arsenału na nowe potrzeby Miasta Poznań, konkurs
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt koncepcyjny
 • Wnętrza dla PNB Paribas
  • Zakres projektu: wnętrza tożsame z nowym wizerunkiem firmy
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt koncepcyjny
 • Wnętrza dla Plus GSM
  • Zakres projektu: wnętrza tożsame z nowym wizerunkiem firmy
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt koncepcyjny
   • Projekt wykonawczy
 • Budynek Sochauz – dom dla nomady
  • Nasz zakres pracy grupowej:
   • Projekt koncepcyjny