Kategorie
wnętrza biurowe

Jakie korzyści dla pracownika ma “hot desking”?

Idea “hot deskingu” oraz ABW (Activity Based Working), czyli tzw. współdzielenie biurek oraz praca w różnych formach przestrzeni niesie ze sobą bardzo dużo korzyści finansowych dla pracodawców. Mniejsze biura oznaczają mniejsze koszty wynajmu. Przed podjęciem decyzji o kształcie projektu biura pracodawcy zadają sobie pytanie: jak przekonać pracownika. Czemu praca w swoim “kącie” nie jest dla niego konieczna i nieposiadanie prywatnej strefy w biurze ma wiele korzyści.

Kategorie
wnętrza biurowe

Czy pracownicy powinni mieć wpływ na projekt nowego biura?

Podczas projektowania biura część firm decyduje się na udział pracowników w tym zakresie, tak aby zwiększyć zaangażowanie w życie firmy. Decyzja, czy dopuszczać pracowników do procesu projektowego, powinna być przemyślana. O ile zwiększa się wtedy zaufanie do nadchodzących zmian, o tyle może zwolnić sam proces i generować konflikty wewnętrzne.

Kategorie
wnętrza biurowe

Co to jest fit-out i program funkcjonalny? Dlaczego warto go sporządzić w wariantach?

Fit-out to usługa polegająca na dostosowaniu powierzchni biurowej do potrzeb najemcy od wykonania rzutu funkcjonalnego do implementacji wszystkich instalacji.

Kategorie
dom jednorodzinny wnętrza biurowe wnętrza prywatne

Jaka jest różnica pomiędzy widokiem z modelu 3D a wizualizacją?

Poniższy przykład przedstawia progres projektu. Widok z modelu 3D jest uproszczoną formą wizualizacji (technicznie jest to widok modelu w programie przed renderingiem). Na widoku z modelu nie ma realistycznego oświetlenia oraz materiałów. Materiały często pokazujemy kolorami w uproszczonej formie. Obie formy jednak przestawiają zamysł projektu.

Kategorie
dom jednorodzinny poszukuję architekta wnętrza biurowe wnętrza prywatne

Jaka jest różnica pomiędzy projektem koncepcyjnym, wykonawczym oraz kompleksowym?

Różnica polega przede wszystkim na zawartości obydwu dokumentów oraz zakresu faz projektowych które obejmują.   

Projekt koncepcyjny

Określa wstępną wizję funkcjonalno – przestrzenną projektowanej przestrzeni, bez szczegółowych rozwiązań określonych w projekcie wykonawczym. Projekt składa się z przedstawienia graficznego projektowanego obiektu, schematów funkcjonalno – przestrzennych w postaci rzutów 

W skład opracowania koncepcyjnego najczęściej wchodzi:

 • Dla projektów domów jednorodzinnych:
  • szkicowe zagospodarowanie terenu działki przedstawiające rozkład funkcjonalny, rozmieszczenie poszczególnych elementów z komunikacją
  • wizualizacje budynku z jego umiejscowieniem na terenie z otoczeniem i zielenią
  • rzuty z rozkładem funkcjonalnym w obrębie budynku
  • moodboard
 • Dla projektów wnętrz biur:
  • rozkład funkcjonalny na rzucie z podziałem przestrzeni zależnie od odpowiedniej formy dla danej działalności: podział strefowy, activity based working, klasyczny open-space, podział komórkowy,
  • wizualizacje charakterystycznych pomieszczeń przedstawiające podstawowe rozwiązania wizualne oraz identyfikacji wnętrz budynku
  • moodboard
 • Dla projektów wnętrz prywatnych:
  • rozkład funkcjonalny na rzucie z prezentacją zmian budowlanych w obrębie mieszkania w stanie zastanym,
  • wizualizacje charakterystycznych miejsc mieszkania pokazujące charakter wnętrza i pomysły zgodne z wytycznymi klienta,
  • moodboard z inspiracjami lub materiałami i kolorystyką wykorzystaną w projekcie

Projekt wykonawczy 

Zawiera szczegółowe opracowanie schematu funkcjonalnego, podział przestrzeni na strefy, rozmieszczenie ścian, aranżacje wnętrz, dobór kolorów, dobór materiałów, wybór oświetlenia. Ponadto składa się z rysunków technicznych (rzuty, widoki, przekroje), rysunków instalacyjnych (przyłącza elektryczne, hydrauliczne), opisu materiałowego, propozycji elementów wyposażenia.  

W skład rysunków w projektu wykonawczego wchodzą poniższe opracowania:

 1. Kosztorys szacunkowy
 2. Projekt wyburzeń (jeśli wymagany)
 3. Aranżacji
 4. Projekt posadzki
 5. Projektowany rozkład gniazd i wypustów oświetleniowych, w przypadku kompleksowej wymiany instalacji wykonywany będzie projekt instalacji elektrycznych (patrz wycena Elementów dodatkowych)
 6. Projekt wod-kan, wentylacji (projektowany układ punktów), w przypadku znacznej zmiany w układzie podejść instalacyjnych wykonywany będzie projekt instalacji sanitarnych (patrz wycena Elementów dodatkowych)
 7. Oznaczenie elementów na rzucie do kosztorysu
 8. Kłady ścian charakterystycznych
 9. Kłady kuchni
 10. Rysunki mebli na zamówienie

Projekt kompleksowy 

Opracowanie projektu kompleksowego to nic innego jak projekt wykonawczy wraz z naszą pomocą przy wyborze wykonawców, kontaktem z nimi, koordynacją, omówieniem spraw pilnych z budowy. Projekt kompleksowy może zawierać również nadzór autorski, w którym wykonujemy wizyty na budowie oraz odbiory robót.

Szczegółowe rozwinięcie zakresu projektu kompleksowego bez nadzoru opisaliśmy tutaj.

Kategorie
dom jednorodzinny wnętrza biurowe wnętrza prywatne

Na czym polega nadzór autorski?

W przypadku projektów architektonicznych sprawowanie nadzoru autorskiego przysługuje osobom pełniącym samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Zgodnie z zawartymi w prawie budowlanym zasadami czynności nadzoru nad utworem architektonicznym nadzór polega na:

 • stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
 • uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie

 W nawiązaniu do prawa autorskiego, prawo budowlane stwierdza że:

Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo:

 • wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji
 • żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem

Nadzór autorski nie jest obowiązkowy i stanowi tylko uprawnienie.

Nadzór autorski nie jest wymagany na budowach. Co prawda pozwala na lepszą koordynację branż i skuteczność prac na budowie, jednak wymaga sporego zaangażowania pracy architekta. Dlatego warto zastanowić się nad decyzją odnośnie wyboru wariantu pracy architektonicznej.

Dodatkowe informacje: Wikipedia