Kategorie
dom jednorodzinny wnętrza biurowe wnętrza prywatne

Nadzór autorski nad projektem architektonicznym

Odpowiadamy, czy architekt lub projektant wnętrz mają prawo do nadzoru autorskiego oraz jakie uprawnienia im przysługują.

W przypadku projektów architektonicznych sprawowanie nadzoru autorskiego przysługuje osobom pełniącym samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Na czym polega nadzór autorski nad projektem lub budową?

Zgodnie z zawartymi w prawie budowlanym zasadami czynności nadzoru nad utworem architektonicznym nadzór autorski polega na:

  • stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
  • uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie

 W nawiązaniu do prawa autorskiego, prawo budowlane stwierdza że:

Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo do:

  • wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji
  • żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem

Nadzór autorski architekta lub projektanta wnętrz nie jest obowiązkowy i stanowi tylko uprawnienie.

Nadzór autorski nie jest wymagany na budowach. Co prawda pozwala na lepszą koordynację branż i skuteczność prac na budowie, jednak wymaga sporego zaangażowania pracy architekta. Dlatego warto zastanowić się nad decyzją odnośnie wyboru wariantu pracy architektonicznej.

Dodatkowe informacje: Wikipedia