Kategorie
dom jednorodzinny wnętrza biurowe wnętrza prywatne

Na czym polega nadzór autorski?

W przypadku projektów architektonicznych sprawowanie nadzoru autorskiego przysługuje osobom pełniącym samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Zgodnie z zawartymi w prawie budowlanym zasadami czynności nadzoru nad utworem architektonicznym nadzór polega na: stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie  W nawiązaniu do prawa autorskiego, prawo budowlane stwierdza że: Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo: wstępu […]