Co potrzebuję do pozwolenia na budowę?

dokumenty do pozwolenia na budowe

Pozwolenie na budowę można uzyskać po spełnieniu kilku warunków. Dokumentację projektu budowlanego powinniśmy uzupełnić o poszczególne dokumenty.

Dokumenty do pozwolenia na budowę, które należy złożyć w urzędzie

  • Wniosek o pozwolenie na budowę
  • Projekt budowlany w czterech egzemplarzach. Na projekt budowlany składa się:
    • projekt zagospodarowania działki lub terenu, naniesiony na aktualną mapę. Powinien on uwzględniać granice działki, wszelkie już istniejące lub planowane obiekty budowlane (ich rzuty i wzajemne układy). Ponadto znajdziemy w nim systemy komunikacji, pasy zieleni, systemy odprowadzania ścieków, uzbrojenie terenu i inne charakterystyczne elementy. Konieczne jest umieszczenie wzajemnych odległości oraz wymiarów wszystkich naniesionych elementów.
    • projekt architektoniczno-budowlany, czyli opis przeznaczenia i sposobu wykonania oraz formy obiektu budowlanego
  • Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisie projektanta na listę jej członków, aktualnym na dzień opracowania projektu
  • Decyzja o warunkach zabudowy, jeśli teren działki nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu
  • Potwierdzenie zapłaty, gdy dom lub jego część będzie miała inne funkcje niż mieszkalne (sklep, gabinet lekarski lub inne usługi)

Dowiedz się również ile trwa okres oczekiwania na projekt? Zapraszamy do kontaktu!


Hej, czas na Twoje wnętrze!

To dobry moment na rozpoczęcie prac nad Twoim wnętrzem.

Napisz, a wyjaśnimy wszystko krok po kroku i pomożemy w aranżacji Twojego wymarzonego domu.

1. Przygotuj plan z wybranymi pomieszczeniami do zaprojektowania.

2. Dołącz kilka inspiracji i informacje o szczególnych potrzebach.

3. Napisz na oferty@zona.archi z załączonymi materiałami.