Most Gołężycka

typ projekturokzakreswspółpraca
projekt wizualizacji2020wizualizacja przebudowywanego mostuSMP

Kładka piesza w Swarzędzu

typ projekturoknagrodazakreswspółpraca
projekt architektoniczny z elementami projektu wykonawczego20162018wnętrze kładki pieszej SwarzędzSMP Projektanci

info

Koncepcja zakłada rozbiórkę istniejącej kładki oraz budowę nowej kładki w układzie ramowym. Rozpiętość i kąt skrzyżowania obiektu dostosowany będzie do szerokości drogi krajowej nr 92 oraz istniejących chodników dla pieszych pod obiektem.

W wariancie pierwszym zrezygnowano całkowicie z transparentności na rzecz podkreślenia dynamiki kompozycji. Z jednej strony w terenie występuje ruchliwa ulica, z drugiej zabudowa jednorodzinna z małym natężeniem ruchu. Kładka swoim dynamizmem ma zachęcać do przejścia przez granicę urbanistyczną, jaką stanowi ulica Poznańska, z drugiej – ukazywać, że wkracza się w dynamiczną część miasta.

Dnia 29.11.2018 r. SMP Projektanci wraz z ZONA Architektami nagrodę główną w X Konkursie Mostowym im. M. Wolffa, w kategorii zrealizowany projekt kładki dla pieszych. Wyróżniona kładka znajduje się nad drogą krajową nr 92 w Swarzędzu.

Dla wariantu W1 zaprojektowano jednoprzęsłowy obiekt o konstrukcji stalowej – skrzynkowej z podporami żelbetowymi, monolitycznymi, pełniącymi jednocześnie funkcję obudowy szybów windowych. Poszerzenie oraz skosy ustroju nośnego w rzucie i w widoku kładki zachęcają do uczęszczania trasą.

Wokół szybów windowych (częściowo przeszklonych) z obu stron zlokalizowano schody dla pieszych o konstrukcji żelbetowej. Przeszklenie szybów pozawala na podziwianie perspektywy ulic, z których się przyszło.

Materiałami wykończeniowymi będą ciemnografitowe metalowe elementy stanowiące konstrukcję szybów i balustrad oraz materiały okładzinowe zewnętrznych powierzchni kładki. Ciemna kolorystyka została ocieplona dla przechodniów za pomocą kompozytu drewnianego odpornego na trudne warunki atmosferyczne. Materiał nawiązuje do tradycji przemysłowej Swarzędza.

Kładka w Ostrowie Wielkopolskim

typ projekturokzakreswspółpraca
projekt architektoniczny2016projekt kładki pieszejSMP Projektanci

info

Industrialny charakter istniejącej kładki zostanie przeniesiony do kładki projektowanej. Sąsiedztwo zajezdni oraz budynków kolei nasuwa takie rozwiązanie.

Linia projektowanej kładki będzie znajdowała się tuż obok istniejącej, przeznaczonej do rozbiórki. Najbliższy alternatywny korytarz komunikacyjny przez tory stanowi przejście podziemne w ulicy Krotoszyńskiej oddalone o 450 metrów od planowanej kładki.
Koncepcja kładki zakłada zachowanie trasy komunikacji pieszej w obecnym kierunku. Przewiduje się poszerzenie kładki do 4 metrów oraz wprowadzenie szybów windowych umożliwiających przedostanie się osób niepełnosprawnych, rodziców z wózkami, jak również rowerzystów na drugą stronę torów.

Wykończenie konstrukcji stalowej będzie urozmaicone poprzez wypełnienie sektorów konstrukcji poziomymi lamelami oraz blachą perforowaną.
Nowe rozwiązanie wzbogaci kładkę o nowe funkcje, pozwoli na przedostanie się na drugą stronę torów większej rzeszy osób oraz urozmaici przejście przez barierę urbanistyczną, jaką stanową tory kolejowe.

Kładka została zaprojektowana w konstrukcji stalowej, malowanej na kolor zbliżonym do RAL 3000 lub w stali kortenowskiej. Żelbetowe szyby windowe oraz podpory pośrednie planuje się wykończyć betonem architektonicznym. Kolorystyka kładki, z pozoru stonowana, będzie uatrakcyjniona od strony wewnętrznej (oraz zewnętrznej przy widoku pod kątem) poprzez zastosowanie różnych kolorów wykończenia krzyżulców górnych i bocznych, tak aby przypominało to tęczę. W konstrukcji szybów windowych będą znajdowały się dwa punkty widokowe, pozwalające na widok na stronę północną oraz południową miasta z poziomu kładki. Ponadto poprzez wysunięcie konstrukcji stalowej poza konstrukcję żelbetową, przejście przez tory zostanie wzbogacone o widoki na osie ulic na kierunku wschód – zachód, m.in. na dzwonnicę Kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego.

Schody ul. Chwiałkowskiego Poznań

typ projekturokzakończenie praczakreswspółpraca
projekt architektoniczny + elementy projektu wykonawczego20142018urbanistyka, zagospodarowanie terenuSMP Projektanci

info

W 2014 roku przygotowaliśmy układ schodów dawnych znanych lokalnie, jako kredki. Projekt po wielu spotkaniach z Miejskim Konserwatorem Zabytków uzyskał akceptację. 

Układ schodów charakteryzuje się sporymi spocznikami, które zgodnie z dawnymi założeniami architekta Władysława Czarneckiego. Zakładał sąsiadującą zabudowę w stylu włoskim, w którym ze spoczników mieliśmy usytuowane drzwi do lokali mieszkaniowych i usługowych. 

Niestety dokładny projekt ze względów kosztowych nie został zrealizowany, a późniejsze archiwalne projekty były jedynie rozwiązaniem tymczasowym, przejściowym. 

W projekcie zaplanowaliśmy tzw. wyspy, które charakteryzowały się różnymi funkcjami. Każdy spocznik przyporządkowaliśmy do innej grupy docelowej lokalnych mieszkańców.

Pierwszy zakładał przestrzeń dla dzieci (ze względu na niewielką wysokość względem terenu). Różnice terenu, trawiasta zieleń pozwalały na drobne zabawy dla dzieci, które nie znajdą w okolicy żadnego placu zabaw.

Każda następna była miejsce wypoczynku dla różnych grup wiekowych. Wszystkie wyspy przecinane zostały niewielkim spływem wody, który mógłby naturalnie zostać wykorzystany podczas deszczów. W okolicy brakowało zbiorników zbierających odkładającą się wodę podczas ulewnych deszczy. Tego typu rozwiązanie pozwoliłoby na nieco łatwiejsze korzystanie ze schodów bez obaw o własne bezpieczeństwo. 

W dalszych opracowaniach dodaliśmy windę dla osób niepełnosprawnych, co spowodowało zmniejszenie wysp, ale umożliwiłoby łatwiejsze dostanie się osób z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze na dostanie się na ulicę Górnej Wildy. Ponadto projekt uzupełniliśmy o rynny dla rowerzystów, którzy mogliby z łatwością sprowadzić urządzenie bez zbędnego podnoszenia o własnych siłach.

Opracowaliśmy projekt w ścisłej współpracy z SMP Projektanci oraz architektem Arkadiuszem Tomaszczykiem.