Kładka w Ostrowie Wielkopolskim

Widok z torów na kładkę pieszą

Industrialny charakter istniejącej kładki projektanci planują przenieść do kładki projektowanej. Sąsiedztwo zajezdni oraz budynków kolei nasuwa takie rozwiązanie.

Linia projektowanej kładki będzie znajdowała się tuż obok istniejącej, przeznaczonej do rozbiórki. Najbliższy alternatywny korytarz komunikacyjny przez tory stanowi przejście podziemne w ulicy Krotoszyńskiej oddalone o 450 metrów od planowanej kładki.
Koncepcja kładki zakłada zachowanie trasy komunikacji pieszej w obecnym kierunku. Przewiduje się poszerzenie kładki do 4 metrów oraz wprowadzenie szybów windowych umożliwiających przedostanie się osób niepełnosprawnych, rodziców z wózkami, jak również rowerzystów na drugą stronę torów.

Widok z torów na kładkę pieszą w Ostrowie Wielkopolskim

Wykończenie konstrukcji stalowej architekci zaproponowali z urozmaiceniem poprzez wypełnienie sektorów konstrukcji poziomymi lamelami oraz blachą perforowaną.
Nowe rozwiązanie wzbogaci kładkę o nowe funkcje, pozwoli na przedostanie się na drugą stronę torów większej rzeszy osób oraz urozmaici przejście przez barierę urbanistyczną, jaką stanową tory kolejowe.

Kładkę architekci zaproponowali w konstrukcji stalowej, malowanej na kolor zbliżonym do RAL 3000 lub w stali kortenowskiej. Żelbetowe szyby windowe oraz podpory pośrednie planujemy wykończyć betonem architektonicznym. Kolorystyka kładki, z pozoru stonowana, będzie uatrakcyjniona od strony wewnętrznej (oraz zewnętrznej przy widoku pod kątem) poprzez zastosowanie różnych kolorów wykończenia krzyżulców górnych i bocznych, tak aby przypominało to tęczę. W konstrukcji szybów windowych będą znajdowały się dwa punkty widokowe, pozwalające na widok na stronę północną oraz południową miasta z poziomu kładki. Ponadto poprzez wysunięcie konstrukcji stalowej poza konstrukcję żelbetową, przejście przez tory zostanie wzbogacone o widoki na osie ulic na kierunku wschód – zachód, m.in. na dzwonnicę Kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego.

Related Works