Kładka w Ostrowie Wielkopolskim

typ projekturokzakreswspółpraca
projekt architektoniczny2016projekt kładki pieszejSMP Projektanci

info

Industrialny charakter istniejącej kładki zostanie przeniesiony do kładki projektowanej. Sąsiedztwo zajezdni oraz budynków kolei nasuwa takie rozwiązanie.

Linia projektowanej kładki będzie znajdowała się tuż obok istniejącej, przeznaczonej do rozbiórki. Najbliższy alternatywny korytarz komunikacyjny przez tory stanowi przejście podziemne w ulicy Krotoszyńskiej oddalone o 450 metrów od planowanej kładki.
Koncepcja kładki zakłada zachowanie trasy komunikacji pieszej w obecnym kierunku. Przewiduje się poszerzenie kładki do 4 metrów oraz wprowadzenie szybów windowych umożliwiających przedostanie się osób niepełnosprawnych, rodziców z wózkami, jak również rowerzystów na drugą stronę torów.

Wykończenie konstrukcji stalowej będzie urozmaicone poprzez wypełnienie sektorów konstrukcji poziomymi lamelami oraz blachą perforowaną.
Nowe rozwiązanie wzbogaci kładkę o nowe funkcje, pozwoli na przedostanie się na drugą stronę torów większej rzeszy osób oraz urozmaici przejście przez barierę urbanistyczną, jaką stanową tory kolejowe.

Kładka została zaprojektowana w konstrukcji stalowej, malowanej na kolor zbliżonym do RAL 3000 lub w stali kortenowskiej. Żelbetowe szyby windowe oraz podpory pośrednie planuje się wykończyć betonem architektonicznym. Kolorystyka kładki, z pozoru stonowana, będzie uatrakcyjniona od strony wewnętrznej (oraz zewnętrznej przy widoku pod kątem) poprzez zastosowanie różnych kolorów wykończenia krzyżulców górnych i bocznych, tak aby przypominało to tęczę. W konstrukcji szybów windowych będą znajdowały się dwa punkty widokowe, pozwalające na widok na stronę północną oraz południową miasta z poziomu kładki. Ponadto poprzez wysunięcie konstrukcji stalowej poza konstrukcję żelbetową, przejście przez tory zostanie wzbogacone o widoki na osie ulic na kierunku wschód – zachód, m.in. na dzwonnicę Kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego.

Czas na Twój projekt

1. Przygotuj plan z wybranymi pomieszczeniami do zaprojektowania.

2. Dołącz kilka inspiracji i informacje o szczególnych potrzebach.

3. Napisz na oferty@zona.archi z załączonymi materiałami.