Kładka piesza w Swarzędzu

typ projekturoknagrodazakreswspółpraca
projekt architektoniczny z elementami projektu wykonawczego20162018wnętrze kładki pieszej SwarzędzSMP Projektanci

info

Koncepcja zakłada rozbiórkę istniejącej kładki oraz budowę nowej kładki w układzie ramowym. Rozpiętość i kąt skrzyżowania obiektu dostosowany będzie do szerokości drogi krajowej nr 92 oraz istniejących chodników dla pieszych pod obiektem.

W wariancie pierwszym zrezygnowano całkowicie z transparentności na rzecz podkreślenia dynamiki kompozycji. Z jednej strony w terenie występuje ruchliwa ulica, z drugiej zabudowa jednorodzinna z małym natężeniem ruchu. Kładka swoim dynamizmem ma zachęcać do przejścia przez granicę urbanistyczną, jaką stanowi ulica Poznańska, z drugiej – ukazywać, że wkracza się w dynamiczną część miasta.

Dnia 29.11.2018 r. SMP Projektanci wraz z ZONA Architektami nagrodę główną w X Konkursie Mostowym im. M. Wolffa, w kategorii zrealizowany projekt kładki dla pieszych. Wyróżniona kładka znajduje się nad drogą krajową nr 92 w Swarzędzu.

Dla wariantu W1 zaprojektowano jednoprzęsłowy obiekt o konstrukcji stalowej – skrzynkowej z podporami żelbetowymi, monolitycznymi, pełniącymi jednocześnie funkcję obudowy szybów windowych. Poszerzenie oraz skosy ustroju nośnego w rzucie i w widoku kładki zachęcają do uczęszczania trasą.

Wokół szybów windowych (częściowo przeszklonych) z obu stron zlokalizowano schody dla pieszych o konstrukcji żelbetowej. Przeszklenie szybów pozawala na podziwianie perspektywy ulic, z których się przyszło.

Materiałami wykończeniowymi będą ciemnografitowe metalowe elementy stanowiące konstrukcję szybów i balustrad oraz materiały okładzinowe zewnętrznych powierzchni kładki. Ciemna kolorystyka została ocieplona dla przechodniów za pomocą kompozytu drewnianego odpornego na trudne warunki atmosferyczne. Materiał nawiązuje do tradycji przemysłowej Swarzędza.