Kładka piesza w Swarzędzu

Realizacja projektu kładki pieszej nad drogą w Swarzędzu
typ projekturoknagrodazakreswspółpraca
projekt architektoniczny z elementami projektu wykonawczego20162018wnętrze kładki pieszej SwarzędzSMP Projektanci

info

Koncepcja zakłada rozbiórkę istniejącej kładki oraz budowę nowej kładki w układzie ramowym. Rozpiętość i kąt skrzyżowania obiektu dostosowany będzie do szerokości drogi krajowej nr 92 oraz istniejących chodników dla pieszych pod obiektem.

W wariancie pierwszym zrezygnowano całkowicie z transparentności na rzecz podkreślenia dynamiki kompozycji. Z jednej strony w terenie występuje ruchliwa ulica, z drugiej zabudowa jednorodzinna z małym natężeniem ruchu. Kładka swoim dynamizmem ma zachęcać do przejścia przez granicę urbanistyczną, jaką stanowi ulica Poznańska, z drugiej – ukazywać, że wkracza się w dynamiczną część miasta.

Dnia 29.11.2018 r. SMP Projektanci wraz z ZONA Architektami nagrodę główną w X Konkursie Mostowym im. M. Wolffa, w kategorii zrealizowany projekt kładki dla pieszych. Wyróżniona kładka znajduje się nad drogą krajową nr 92 w Swarzędzu.

Dyplom za najlepszą kładkę pieszą ZONA Architekci SMP Projektanci

Dla wariantu W1 zaprojektowano jednoprzęsłowy obiekt o konstrukcji stalowej – skrzynkowej z podporami żelbetowymi, monolitycznymi, pełniącymi jednocześnie funkcję obudowy szybów windowych. Poszerzenie oraz skosy ustroju nośnego w rzucie i w widoku kładki zachęcają do uczęszczania trasą.

Wokół szybów windowych (częściowo przeszklonych) z obu stron zlokalizowano schody dla pieszych o konstrukcji żelbetowej. Przeszklenie szybów pozawala na podziwianie perspektywy ulic, z których się przyszło.

Materiałami wykończeniowymi będą ciemnografitowe metalowe elementy stanowiące konstrukcję szybów i balustrad oraz materiały okładzinowe zewnętrznych powierzchni kładki. Ciemna kolorystyka została ocieplona dla przechodniów za pomocą kompozytu drewnianego odpornego na trudne warunki atmosferyczne. Materiał nawiązuje do tradycji przemysłowej Swarzędza.

Czas na Twój projekt

1. Przygotuj plan z wybranymi pomieszczeniami do zaprojektowania.

2. Dołącz kilka inspiracji i informacje o szczególnych potrzebach.

3. Napisz na oferty@zona.archi z załączonymi materiałami.