Kupiłem budynek katalogowy, co teraz?

Zakupienie katalogowego projektu jest zaledwie pierwszym, z kilku wydatków, które trzeba ponieść aby uzyskać pozwolenie na budowę. Aby zawartość katalogu stała się projektem możliwym do złożenia  we wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę – potrzebna jest adaptacja do warunków miejscowych. Adaptacji dokonuje architekt, który w świetle prawa staje się autorem projektu i przejmuje za niego pełną odpowiedzialność.  Co należy rozumieć przez zwrot “adaptacja projektu budynku katalogowego”?

  • Opracowanie projektu zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; projekt zgodny z obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej
  • Adaptacja fundamentów jeśli konieczna dostosowana do lokalnych warunków gruntowych i sposobu i izolacji
  • Przeliczenie konstrukcji budynku przy dostosowaniu jej do lokalnych warunków wynikających z innych niż przyjęte w projekcie stref klimatycznych
  • Dostosowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych na podstawie uzgodnionych projektów i umów z firmami odpowiadającymi za media itp. 
  • Podpisanie projektu jako autor adaptacji z podaniem numeru i rodzaju posiadanych uprawnień

Hej, czas na Twoje wnętrze!

To dobry moment na rozpoczęcie prac nad Twoim wnętrzem.

Napisz, a wyjaśnimy wszystko krok po kroku i pomożemy w aranżacji Twojego wymarzonego domu.

1. Przygotuj plan z wybranymi pomieszczeniami do zaprojektowania.

2. Dołącz kilka inspiracji i informacje o szczególnych potrzebach.

3. Napisz na oferty@zona.archi z załączonymi materiałami.