Wellbeing w biurze

wellbeing w pracy

Wellbeing to zbiór strategii, które są wykorzystywane w dążeniu do poprawy fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu pracowników. Badania potwierdzają, że dbałość o środowisko pracy to nie chwilowa moda, ale długofalowa inwestycja, która przekłada się na wyniki biznesowe. Na środowisko pracy składają się trzy elementy: przestrzeń, technologia oraz kultura pracy, współpracy i zarządzania. Warto zadać sobie pytanie, czy w naszej firmie są one źródłem poczucia dobrostanu pracowników.

Obszary wellbeingu w pracy

Biurowy wellbeing ma wiele wymiarów: 

  • dobrostan intelektualny – to możliwość zdobywania wiedzy, podejmowania wyzwań zawodowych, zaspokojenia potrzeby rozwoju i satysfakcji z pracy,
  • dobrostan emocjonalny – to nic innego jak troska o zdrowie psychiczne. Ten wymiar obejmuje przestrzeń do odpoczynku i regeneracji, świętowanie sukcesów, minimalizowanie stresu, analizowanie porażek i wyciąganie wniosków,
  • dobrostan duchowy – świadomość i poczucie celowości, sensu wykonywanych zadań, ale także docenienie, uznanie, znajomość wartości firmy i spójność z wartościami jednostki,
  • dobrostan fizyczny – umożliwienie zachowania zdrowia fizycznego poprzez zmiany pozycji pracy, ruch, dostęp do świeżego powietrza, dobrą akustykę, oświetlenie i odpowiednią temperaturę pomieszczenia,
  • dobrostan społeczny – składa się na niego tworzenie więzi między pracownikami, poczucie przynależności do zespołu, wsparcie,
  • dobrostan finansowy – to zadowalające zarobki w stosunku do wykonanej pracy,
  • dobrostan środowiskowy – biuro powinno stwarzać warunki do produktywnej pracy przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne.
wellbeing w pracy

Zdrowe środowisko pracy

Obecnie pracodawcy stają przed pytaniem, jak zachęcić ludzi do powrotu do biura. Firmową przestrzeń warto wykorzystać do budowania więzi, wzmocnienia poczucia wspólnoty, motywacji i kreatywności. Ważne, aby inwestować w pomysły poprawiające wellbeing w biurze w porozumieniu z pracownikami. Dobrze jest przeprowadzać systematyczne analizy ich potrzeb i na tej podstawie wprowadzać nowe udogodnienia. Rozwiązania źle dostosowane do organizacji mogą obniżać produktywność i działać rozpraszająco, zamiast przynosić korzyści.

Istnieją jednak uniwersalne obszary, które są podstawą zdrowego środowiska pracy. Na wellbeing pracowników wpływają między innymi brak wyczuwalnej hierarchii i równość w komunikacji. Równie ważny jest tzw. work-life balance, czyli dbanie o to, aby pracownik nie robił zbyt dużej ilości nadgodzin, nie pracował w weekendy. Niezwykle cenione jest elastyczne podejście pracodawcy do kwestii pracy hybrydowej lub zdalnej oraz rozpoczynania i kończenia pracy w różnych godzinach, w zależności od preferencji. Żłobki i przedszkola w okolicy firmy to duże ułatwienie dla osób mających dzieci. Stworzenie w biurze wydzielonej strefy relaksu, gdzie pracownik może się wyciszyć czy wziąć udział w innej aktywności, np. partyjce ping-ponga, będzie miłym, choć niekoniecznie niezbędnym, dodatkiem.

Poznałeś już obszary wellbeingu w pracy. Dowiedz się również, o co zadbać tworząc nowoczesne wnętrze biurowe.


Hej, czas na Twoje wnętrze!

To dobry moment na rozpoczęcie prac nad Twoim wnętrzem.

Napisz, a wyjaśnimy wszystko krok po kroku i pomożemy w aranżacji Twojego wymarzonego domu.

1. Przygotuj plan z wybranymi pomieszczeniami do zaprojektowania.

2. Dołącz kilka inspiracji i informacje o szczególnych potrzebach.

3. Napisz na oferty@zona.archi z załączonymi materiałami.