Portfolio tag: kładka piesza

  • Kładka piesza w Swarzędzu

    Kładka piesza w Swarzędzu

    typ projektu rok nagroda zakres współpraca projekt architektoniczny z elementami projektu wykonawczego 2016 2018 wnętrze kładki pieszej Swarzędz SMP Projektanci info Koncepcja zakłada rozbiórkę istniejącej kładki oraz budowę nowej kładki w układzie ramowym. Rozpiętość i kąt skrzyżowania obiektu dostosowany będzie do szerokości drogi krajowej nr 92 oraz istniejących chodników dla pieszych pod obiektem. W wariancie pierwszym zrezygnowano całkowicie z transparentności na rzecz podkreślenia dynamiki kompozycji. Z jednej […]