Czy moje informacje są bezpieczne?

Administratorem danych osobowych jest firma: Dominik Kolenda z siedzibą w Gołuchowie ul. Bankowa 4 i Anna Topolska z siedzibą w Dąbrówce, ul. Zamkowa 2a/4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach, w zależności od sytuacji, a w szczególności:

  1. w przypadku kontaktu za pomocą formularza kontaktowego lub kontaktu z biurem i złożenia zapytania, np. o ofertę, o cenę, o przesłanie portfolio – w celu przedstawienia oferty lub w celu jednorazowego kontaktu związanego z ofertą lub złożonym zapytaniem do naszej firmy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rodo;
  2. w przypadku zawierania z firmą umów i rozpatrywania reklamacji: w celu realizacji umowy, spełnienia obowiązków prawnych (np. podatkowych) oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (np. utrzymanie relacji biznesowej, obsługa posprzedażowa, marketing własny) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f rodo;
  3. w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe – w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rodo.

Podanie danych osobowych w przypadkach 1. i 3., jest dobrowolne. Jednak niepodanie może skutkować brakiem reakcji na zapytanie lub brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym. W przypadku 2. podanie danych jest obowiązkiem prawnym. Podanie danych jest konieczne do wystawienia faktury, a w przypadku ich niepodania realizacja zamówienia może okazać się niemożliwa. Odbiorcami danych mogą być pracownicy administratora i podmioty działające na jego zlecenie, np. firmy przewozowe.

Prawo dostępu

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane przetwarzane będą ww. celach przez czas niezbędny do załatwienia sprawy będącej przedmiotem zapytania/kontaktu, albo do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych bądź wycofania zgody (gdy udzielono zgody) albo przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości (gdy złożono zamówienie). Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


Hej, czas na Twoje wnętrze!

To dobry moment na rozpoczęcie prac nad Twoim wnętrzem.

Napisz, a wyjaśnimy wszystko krok po kroku i pomożemy w aranżacji Twojego wymarzonego domu.

1. Przygotuj plan z wybranymi pomieszczeniami do zaprojektowania.

2. Dołącz kilka inspiracji i informacje o szczególnych potrzebach.

3. Napisz na oferty@zona.archi z załączonymi materiałami.