Biuro Cogision Poznań

typ projektu

projekt architektoniczny
z elementami wykonawczymi

rok

2017

zakres

wnętrze biura

Inne projekty architektoniczne