Biuro Cogision Poznań – jasny

typ projektu

projekt architektoniczny
z elementami wykonawczego

rok

2017

zakres

wnętrze biura

Inne projekty architektoniczne