Jak wygląda proces projektowy w przypadku wybrania projektu koncepcyjnego + wykonawczewgo?

 1. Wysyłamy prośbę o rzuty mieszkania, metraż, podstawowe wymagania do projektu.
 2. Wystawiamy ofertę z podziałem na fazy z możliwością doboru wymaganego zakresu prac.
 3. Przygotowujemy inwentaryzację wnętrz stanu aktualnego, robimy dokumentację fotograficzną, zbieramy pełny materiał wyjściowy do pracy. Zbieramy informacje o potrzebach klienta.
 4. Rzuty koncepcyjne:
  1. Przygotowujemy rozkład funkcjonalny z 1-3 wariantach, zależnie od możliwości stanu istniejącego. Rysunki przedstawiają podział pomieszczeń w mieszkaniu.
  2. Przygotowujemy rozkład funkcjonalny. Rysunki przedstawiają rozmieszczenie podstawowych funkcji użytkowych w mieszkaniu jednorodzinnym.
  3. Poprawki rozwiązań rozkładu funkcjonalnego.
 5. Przygotowujemy model 3D, szkicowe wizualizacje trójwymiarowe – jest to poglądowe przedstawienie charakteruwnętrza, przygotowanie rozwiązań wizualnych miejsc charakterystycznych. 
  1. Przedstawiamy projekt i wykonujemy poprawki rozwiązań wizualnych(dopasowanieprojektu do gustu i upodobań klienta). Najczęściej wykonujemy do 2 poprawek etapu koncepcyjnego.
  2. Ostateczna akceptacja, zamknięcie etapu koncepcyjnego.
 6. Projekt wykonawczy – zgodnie z ustaleniami podczas procesu koncepcyjnego wykonanie dokumentacji technicznej.
  1. Przygotowanie rzutu wyburzeń ścian istniejących,
  2. Przygotowanie rzutu nowych ścian z propozycją użycia materiałów budowlanych,
  3. Projekt elektryki zawierający nowe i przestawiane punkty instalacyjne,
  4. Projekt sanitarno-wentylacyjny, zawierający istotne zmiany instalacji względem stanu istniejącego,
  5. Projekty łazienki i kuchni – kłady ścian z przedstawieniem rozkładu płytek ceramicznych, podłączeń instalacji wodno-sanitarnej, 
  6. Projekt posadzki z sugestiami rozpoczęcia i powierzchniami materiałów do zamówień,
  7. Rozwiązania indywidualne – meble na zamówienie, 
  8. Kosztorys szacunkowy(jeślidotyczy umowa) z rozwiązaniami produktowymi,
  9. Zestawienie wariantów przykładowych produktów gotowych,
  10. Projekt sufitów podwieszanych i oświetlenia,
  11. Projekt ogrzewania podłogowego / mat grzewczych,
  12. Projekt kolorystyki ścian,
  13. Wszystkie rysunki przekazujemy do zaopiniowania i nanosimy zmiany względem pierwotnych rysunków.
  14. Możemy dodatkowo przygotować kosztorys szacunkowy w oparciu o projekt, kosztorys nie jest podstawą do zamówień i nie zawiera dokładnych materiałów, daje wgląd w kwotę, jaką trzeba będzie przeznaczyć na prace budowlane i zamówienia do finalizacji projektu w oparciu o dokumentację.
 7. Faza zamówień
  1. Przygotowujemy zestawienie materiałów do wglądu i wyboru, staramy się przedstawić również z szacunkowymi cenami,
  2. Pomagamy przy zamówieniu materiałów, które wykonuje Klient
 8. Faza prac budowlanych
  1. Staramy się pomóc, jeśli są wątpliwości na etapie prac budowlanych, 
  2. W przypadku wykrycia błędów w dokumentacji, staramy się wady usunąć i jesteśmy w kontakcie z Klientem w takiej sytuacji, szukamy najlepszych rozwiązań,
  3. Praktycznie zawsze pojawiają się problemy na budowie, służymy drobnymi radami, jak dane kwestie rozwiązać,
  4. Na koniec prac budowlanych pojawiamy się na budowie(wPoznaniu i okolicach) w celu sprawdzenia zgodności z dokumentacją i sugestii poprawek.
  5. W ofercie cenowej najczęściej podajemy ile wliczamy wizyt na budowie,
  6. Wykonujemy dokumentację fotograficzną, przedstawiamy Klientowi zdjęcia przed i po :)

Olej czy lakier – jakie wykończenie podłogi drewnianej?

Przed zakupem podłogi zawsze stawiamy sobie pytanie odnośnie wykończenia. Olejowana podłoga daje nam 100% wrażenia naturalnego drewna, gdyż czujemy pod palcami delikatnie szorstką strukturę. Lakier natomiast łatwiej utrzymuje się w czystości. Które z nich wybrać? Poniżej zestawiliśmy porównanie

Lakier

 • Mniejsze odczucie struktury drewna gładka powierzchnia lakier zalewa strukturę drewna.
 • Światło odbija się od całej powierzchni, nie ma widocznej gry świtała na strukturze drewna.
 • Brak możliwości szczotkowanej strukury.
 • Lepsze, długotrwałe zabezpieczenie.
 • Brak możliwości drobnych napraw zarysowań, istnieje możliwość naprawy tylko dziur poprzez woskowanie na ciepło naprawa zostawia jednak delikatny ślad szczególnie przy lakierach matowych i półmatowych.
 • Łatwiejsze utrzymanie czystości.
 • W zależności od grubości warstwy ścieralnej (dotyczy desek warstwowych) możliwe cyklinowanie.
 • Zazwyczaj cena niższa niż przy oleju.

Olej

 • Lepsza percepcja struktury drewna.
 • Ładniejsza percepcja światła przez drewno.
 • Olej wnika w strukturę, dzięki temu istnieje możliwość szczotkowanej struktury.
 • Olejowaną podłogę należy przynajmniej raz na kwartał olejować. W praktyce jest to wtarcie w podłogę specjalnego preparatu (oleju).
 • Łatwa możliwość naprawy drobnych uszkodzeń, rys poprzez szlifowanie fragmengowe i ponowne olejowanie preparatem (można robić to samemu). Większe uszkodzenia oraz dziury można uzupełniać jak w przypadku lakieru.
 • Struktura może powodować wnikanie brudu w szczeliny.
 • W zależności od grubości warstwy ścieralnej (dotyczy desek warstwowych) możliwe cyklinowanie.
 • Zazwyczaj cena wyższa niż przy lakierze.

Zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Przy budowie domu wymagana jest zgoda właściwego urzędu. Aby do takiej zgody doszło mamy dwie możliwości jej uzyskania.

 1. Zgłoszenie budowy – procedura zdecydowanie prostsza i szybsza, polega na złożeniu odpowiednich dokumentów w celu poinformowania urzędu o zamierzeniach budowlanych. Budowę można rozpocząć gdy nie zostanie wniesiony żaden sprzeciw. 
 1. Wniosek o pozwolenie na budowę – wiąże się z dłuższym czasem oczekiwania, ale w niektórych sytuacjach takie pozwolenie jest konieczne.

Kiedy zgłoszenie?

Gdy obszar oddziaływania jednorodzinnego, wolno stojącego planowanego budynku mieszkalnego nie przekracza granicy działki. Budowa musi być prowadzona wyłącznie na obszarze działki ale też obszar oddziaływania budowy nie może przekraczać obszaru działki.  Samo zgłoszenie wystarczy jeżeli planujesz budowę:

 • garażu
 • altany
 • przydomowego ganku i oranżerii
 • Parterowe budynki rekreacji indywidualnej (np. niewielkie domki letniskowe (sezonowe))
 • basenu lub oczka wodnego.

Dotyczy to obiektów, których powierzchnia nie przekracza 35 m2 (poza basenem i oczkiem wodnym – tu powierzchnia nie może przekroczyć 50 m2)

Jak składać zgłoszenie? 

Zgłoszenia dokonuje się w wydziale architektoniczno – budowlanym  właściwego organu administracyjnego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Sprzeciw organu w stosunku do planowanej budowy może zostać wniesiony w terminie  do 30 dni od doręczenia zgłoszenia.   


Kiedy nie trzeba nawet zgłoszenia?

nowelizacji prawa budowlanego przedstawiono również katalog obiektów, które zwolnione są z jakichkolwiek weryfikacji przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Uwzględniono w nim między innymi następujące inwestycje:

 • budowę altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2, wysokości do 5 m (dachy strome) i 4 m (dachy płaskie)
 • budowę obiektów małej architektury na prywatnych działkach
 • budowę ogrodzeń o wysokości do 2,2 m
 • docieplenie budynków na wysokości do 12 m (do 25 m wymagane zgłoszenie)
 • montaż pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.

Kiedy należy składać wniosek o pozwolenie na budowę?

 • obszar oddziaływania projektowanego budynku wykracza poza działkę, na której będzie budowany. Oznacza to, że może być uciążliwy dla sąsiadów np. zwiększając zanieczyszczenie powietrza, ograniczając światło dzienne itp.
 • Obszar oddziaływania jest określany przez projektanta domu (w przypadku projektów gotowych określany jest podczas adaptacji)
 • działka znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody. Urząd musi wtedy przeprowadzić postępowanie środowiskowe, które ma zbadać czy nowo budowany dom nie będzie szkodzić środowisku.
 • Pozwolenie na budowę jest również obowiązkowe w przypadku budowy domów w zabudowie bliźniaczej, szeregowej i domów wielorodzinnych

Ile trzeba czekać o pozwolenie na budowę?

Po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę, odpowiedni organ administracyjny ma 65 dni na wydanie decyzji.  Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenie na budowę przez inwestora, odpowiedni organ administracyjny ma 65 dni na wydanie decyzji. W zależności jak duży jest obszar oddziaływania, trzeba poinformować sąsiadów czas oczekiwania na pozwolenie może być dłuższy lub krótszy.  Uzyskanie pozytywnej odpowiedzi, oznacza zgodę na rozpoczęcie prac budowlanych. 

Jaka jest różnica pomiędzy widokiem z modelu 3D a wizualizacją?

Poniższy przykład przedstawia progres projektu. Widok z modelu 3D jest uproszczoną formą wizualizacji (technicznie jest to widok modelu w programie przed renderingiem). Na widoku z modelu nie ma realistycznego oświetlenia oraz materiałów. Materiały często pokazane są kolorami w uproszczonej formie. Obie formy jednak przestawiają zamysł projektu.

Spotkanie z architektem – czego się spodziewać?

Jako architekci spotykamy się z Wami, naszymi Klientami bądź potencjalnymi Klientami, aby przede wszystkim poznać oczekiwania oraz potrzeby. Nieważne czy projekt dotyczy architektury czy architektury wnętrz. Na tych spotkaniach zadajemy pytania dotyczące organizacji życia oraz codzienności, tak aby poznać upodobania, hobby, aby poznać osobiście osoby, dla których będziemy organizować przestrzeń do życia. Następnie poznajemy gust Klienta. Na spotkaniu zadajemy dużo pytań, dlatego warto wcześniej poprzeglądać sobie projekty z magazynów, internetu, aby samemu poznać swój gust i oczekiwania. Chcemy Cię po prostu poznać.

Dlaczego bardziej opłacalny jest remont z projektem?

Przygotowanie projektu rozpoczyna się od szczegółowej inwentaryzacji oraz analizy przestrzeni oraz potrzeb przyszłych użytkowników. Projekt zatem pozwala na uniknięcie błędów oraz niedoróbek, które mogą generować koszty podczas napraw (np. typowy błąd – podłączenie zbyt dużej ilości podejść instalacji kanalizacji do jednego pionu i wybijania cieczy). Projekt pokazuje również organizację przestrzeni, zatem pozawala klientom na dokładne zastanowienie się nad organizacją życia. Kompleksowe podejście do danego miejsca pozawala na szeroką analizę, a zatem „nie obudzimy się” pod koniec remontu z niewiedzą gdzie schowamy narty lub inny rzadko używany sprzęt.

Poza tymi bardzo praktycznymi aspektami, które zmniejszają koszty remontu, przygotowując wizualizacje w rozszerzonej rzeczywistości 360, pozwalamy stanąć klientom w pomieszczeniu, w którym będą mieszkać, dokładnie je obejrzeć i zdecydować, czy to jest ich wymarzony dom. Klient oszczędza zatem na zmianach.

Szukam mieszkania. Kiedy kontaktować się z architektem?

Planujesz zakup mieszkania i zastanawiasz się nad organizacją całego remontu. Najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt od samego początku, podczas wyboru mieszkania z oferty dewelopera.

Jako architekci znamy różne triki, jakie stosują deweloperzy przy przedstawianiu rzutów projektów architektonicznych. Pamiętaj, że wybierasz mieszkanie na wiele lat. Musisz podejmować pewne, przemyślane decyzje. Warto wtedy zaczerpnąć rad od osób, które pracują w architekturze i budownictwie.

Na każdym etapie prac przy mieszkaniu, jesteśmy w stanie ocenić podjęte decyzje, skonfrontować je z problemami i podać najlepsze rozwiązania.

Napisz do nas, zapytaj, pomożemy przy wyborze. Podpowiemy, które rozwiązania będą najlepsze.

Czy warto zaplanować pokój na gabinet?

Według badań Uniwersytetu Stanford praca w domu jest o 12% bardziej wydajna, daje wyższy stopień zadowolenia z pracy i o 50% zmniejsza poziom zmęczenia wykonywanymi zadaniami.

Jednak czasem pojawia się spory problem w przypadku balansu między pracą, a życiem prywatnym. Z tego powodu często zalecamy wykonanie takiego pomieszczenia, ale w formie pokoju wielofunkcyjnego. W przypadku, gdy w praktyce praca nie jest możliwa w domu, pokój może funkcjonować jako przeznaczony dla gości. W takim wypadku podczas projektu planujemy odpowiednie usytuowanie takiego multifunkcjonalego pomieszczenia w mieszkaniu/domu.

Wyniki badań (ang)

Czy szafa wymaga oddzielnego projektu?

Tak! Układ szafy zależy przede wszystkim od dostępnych wymiarów ściany, ilości użytkowników i ich potrzeb. Istnieje możliwość kupna szafy typowej, ale najlepszym rozwiązaniem jest spersonalizowany podział funkcjonalny szafy.

Oczywiście możesz wykonać projekt samodzielnie, tutaj pozostawiamy krótki poradnik:

5 kroków do samodzielnego projektu szafy

My zawsze dołączamy projekt układu szafy w każdym projekcie wykonawczym wnętrza.

Ile trwa okres oczekiwania na projekt od Was?

Okres oczekiwania na projekt zależy od zakresu projektu:

 • projekt budowlany do pozwolenia na budowę wraz z koncepcją – od 6 tygodni (w zależności od stopnia skomplikowania);
 • projekt wnętrz – od 2 tygodni (w zależności od zakresu prac).

Zawsze staramy się dostosować do potrzeb Klienta i projekt rozpoczynać od elementów niezbędnych na budowie lub do pozwolenia.