Co zawiera przygotowany przez Was projekt budowlany?

Przygotowywany przez nas projekt budowlany jest przygotowywany z myślą o pozwoleniu na budowę. Zawiera zatem:

  1. Projekt zagospodarowania działki,
  2. Projekt architektury,
  3. Projekt konstrukcji,
  4. Projekt instalacji sanitarnych,
  5. Projekt instalacji elektrycznych,
  6. Charakterystykę energetyczną,
  7. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  8. Oddziaływanie na teren sąsiedni (zgodnie z nowym Prawem Budowlanym),
  9. Niezbędne załączniki – w zależności od zapotrzebowania przy danym projekcie.

Współpracujemy z rzetelnymi projektantami branż, zatem w całości projekt jest skoordynowany. Klient nie musi się obawiać, że czegoś zabraknie.

Często doradzamy klientom wykonanie projektów przyłączy instalacyjnych wraz z projektem budowlanym, tak aby uzyskać pozwolenia na budowę poprzez jedną procedurę administracyjną.

W projekcie architektury oraz konstrukcji wykonujemy dodatkowo detale pozwalające na prawidłowe przeprowadzenie budowy.