Jak wygląda proces projektowy w przypadku wybrania projektu koncepcyjnego + wykonawczewgo?

 1. Wysyłamy prośbę o rzuty mieszkania, metraż, podstawowe wymagania do projektu.
 2. Wystawiamy ofertę z podziałem na fazy z możliwością doboru wymaganego zakresu prac.
 3. Przygotowujemy inwentaryzację wnętrz stanu aktualnego, robimy dokumentację fotograficzną, zbieramy pełny materiał wyjściowy do pracy. Zbieramy informacje o potrzebach klienta.
 4. Rzuty koncepcyjne:
  1. Przygotowujemy rozkład funkcjonalny z 1-3 wariantach, zależnie od możliwości stanu istniejącego. Rysunki przedstawiają podział pomieszczeń w mieszkaniu.
  2. Przygotowujemy rozkład funkcjonalny. Rysunki przedstawiają rozmieszczenie podstawowych funkcji użytkowych w mieszkaniu jednorodzinnym.
  3. Poprawki rozwiązań rozkładu funkcjonalnego.
 5. Przygotowujemy model 3D, szkicowe wizualizacje trójwymiarowe – jest to poglądowe przedstawienie charakteruwnętrza, przygotowanie rozwiązań wizualnych miejsc charakterystycznych. 
  1. Przedstawiamy projekt i wykonujemy poprawki rozwiązań wizualnych(dopasowanieprojektu do gustu i upodobań klienta). Najczęściej wykonujemy do 2 poprawek etapu koncepcyjnego.
  2. Ostateczna akceptacja, zamknięcie etapu koncepcyjnego.
 6. Projekt wykonawczy – zgodnie z ustaleniami podczas procesu koncepcyjnego wykonanie dokumentacji technicznej.
  1. Przygotowanie rzutu wyburzeń ścian istniejących,
  2. Przygotowanie rzutu nowych ścian z propozycją użycia materiałów budowlanych,
  3. Projekt elektryki zawierający nowe i przestawiane punkty instalacyjne,
  4. Projekt sanitarno-wentylacyjny, zawierający istotne zmiany instalacji względem stanu istniejącego,
  5. Projekty łazienki i kuchni – kłady ścian z przedstawieniem rozkładu płytek ceramicznych, podłączeń instalacji wodno-sanitarnej, 
  6. Projekt posadzki z sugestiami rozpoczęcia i powierzchniami materiałów do zamówień,
  7. Rozwiązania indywidualne – meble na zamówienie, 
  8. Kosztorys szacunkowy(jeślidotyczy umowa) z rozwiązaniami produktowymi,
  9. Zestawienie wariantów przykładowych produktów gotowych,
  10. Projekt sufitów podwieszanych i oświetlenia,
  11. Projekt ogrzewania podłogowego / mat grzewczych,
  12. Projekt kolorystyki ścian,
  13. Wszystkie rysunki przekazujemy do zaopiniowania i nanosimy zmiany względem pierwotnych rysunków.
  14. Możemy dodatkowo przygotować kosztorys szacunkowy w oparciu o projekt, kosztorys nie jest podstawą do zamówień i nie zawiera dokładnych materiałów, daje wgląd w kwotę, jaką trzeba będzie przeznaczyć na prace budowlane i zamówienia do finalizacji projektu w oparciu o dokumentację.
 7. Faza zamówień
  1. Przygotowujemy zestawienie materiałów do wglądu i wyboru, staramy się przedstawić również z szacunkowymi cenami,
  2. Pomagamy przy zamówieniu materiałów, które wykonuje Klient
 8. Faza prac budowlanych
  1. Staramy się pomóc, jeśli są wątpliwości na etapie prac budowlanych, 
  2. W przypadku wykrycia błędów w dokumentacji, staramy się wady usunąć i jesteśmy w kontakcie z Klientem w takiej sytuacji, szukamy najlepszych rozwiązań,
  3. Praktycznie zawsze pojawiają się problemy na budowie, służymy drobnymi radami, jak dane kwestie rozwiązać,
  4. Na koniec prac budowlanych pojawiamy się na budowie(wPoznaniu i okolicach) w celu sprawdzenia zgodności z dokumentacją i sugestii poprawek.
  5. W ofercie cenowej najczęściej podajemy ile wliczamy wizyt na budowie,
  6. Wykonujemy dokumentację fotograficzną, przedstawiamy Klientowi zdjęcia przed i po :)